Electronic System Advice

 

 

 

 

 

Effektivisering og udvikling:

De rigtige flow i arbejdsgangen kan gøre arbejdsdagen langt mere effektiv og produktiv

·          Rigtige udtænkte flow med kunden i fokus

·          Gode arbejdsgange/flow, der ikke tager tiden fra medarbejdernes vigtigste opgaver

·          Medarbejdere der bruger tiden på det de er bedst til i stedet for lange tunge administrative forretningsgange

·          Tænke ny muligheder ved implementering af elektroniske systemer – ikke presse eksisterende arbejdsgange ned i nye elektroniske systemer

·          Udtænke nye og bedre arbejdsgange

 

 

Træning:

Det er menneskerne der gør forskellen ikke systemerne. Derfor er træning i brug af systemerne utrolig vigtig.

 

·          Fælles forståelse i brug af systemerne

·          Træning i rigtig brug af systemerne

 

Support:

 

For at kunne yde en god support er det vigtigt at kende kundens krav og forventninger. De ydelser der leveres skal konstant afstemmes til de behov kunden/brugeren har. Dette kræver et godt overblik og et godt samarbejde med kunden/brugeren så forventninger konstant afstemmes med de ydelser der leveres.

 

Videndeling:

 

Manglende videndeling kan blive dyrt - mens en kultur, der har fokus på videndeling medarbejderne og interessenterne imellem, kan spare virksomheden for mange resurser. Gode systemer og arbejdsgange, der har fokus på vidensdeling, kan spare virksomheden for meget besvær og gøre den mere effektiv. 

evaselena.dk © 2007

www.evaselena.dk